เรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักบริหารและจัดการทางอุตสาหกรรม

thaloeng         No commentsเรียนจบหลักสูตรขอสอบและอบรมเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ***(กว.) ประเภทภาคีพิเศษได้
***สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 028090823 ถึง 7 ต่อ 317
       เป็นสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ งานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยียุคสมัย Thailand 4.0  เรียนรู้ด้านต้นทุนการผลิต  สินค้าคงคลัง ธุรกิจในอุตสาหกรรม ความปลอดภัย  ระบบโลจิสติกส์  การเขียนแบบงานอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์    การควบคุมคุณภาพ  เรียนจบทำงานมีโอกาสความก้าวหน้าได้หลากหลายเช่นผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน  หัวหน้าฝ่าย   ดูแลประสานงานฝ่ายผลิต      ฝ่ายขาย  ฝ่ายจัดซื้อของโรงงาน งานคลังสินค้าหรือซุปเปอร์ไวเซอร์ จบมาได้รับวุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
***หลักสูตร ทล.บ จะขอสอบและอบรมเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้หลังจบและทำงานอย่างน้อย 2 ปี โดยยี่นประสบการณ์การทำงาน***
รับจบ ปวช.หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน เรียน 4  ปี หรือ 3 ปีครึ่ง  จบปวส.ทุกสาขามา ใช้เวลาเรียน 2 ปี
สนใจรายละเอียดคลิก ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/registerm/index.html 
thaloeng

ผู้ประกาศข่าว0 ความคิดเห็น:

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9