ส่งมอบผลงานนักศึกษาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าของวิชา : อ.ชญานิศ เฉลิมสุข

thaloeng         1 comment

นักศึกษานำเสนอผลงาน

และส่งมอบงานชุดถังขยะล้อเลื่อนแยกเก็บประเภทขยะ ให้คุณสมพร  คงคา

เพื่อเกิดประโยชน์กับฝ่ายอาคารสถานที่

thaloeng

ผู้ประกาศข่าว1 ความคิดเห็น:

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9